Wedstrijdreglement

'Droeven Badmoesj vér '25'

Art. 1: Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'Droeven Badmoesj vér '25'', hierna 'de wedstrijd' genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Droeven Badmoesj vér '25. Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

 

Art. 2: Duur

De wedstrijd start op 1 april 2024 om 20u00 en eindigt op 11 oktober 2024 om 23u59.

 

Art. 3: Voorwaarden van deelname

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de organisator.

Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de wedstrijd.

 

Art. 4: Persoonlijke gegevens

Er worden geen persoonsgegevens van de deelnemers gevraagd, met uitzondering van de winnaar teneinde de gewonnen prijs te kunnen personaliseren met zijn of haar voornaam en familienaam.

 

De persoonsgegevens, die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

 

Art. 5: Wedstrijdverloop

Vanaf 1 april 2024 t.e.m. 10 oktober 2024 of tot uitputting voorraad (max. 1.000 exemplaren) worden steunkaarten verkocht waarbij o.a. een reischeque van B&B Casa Sarandy (VFT/MA/-17824) t.w.v. € 400 gewonnen kan worden. Elke steunkaart heeft een uniek volgnummer. De winnaar zal door een onafhankelijk persoon en onder toezicht door lottrekking gekozen worden op 11 oktober 2024. Bij de loting wordt de winnaar gekozen uit alle volgnummers van de verkochte steunkaarten.

 

Art. 6: Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De persoon, waarvan het volgnummer op de gekochte steunkaart overeenstemt met het nummer dat op 11 oktober 2024 door een onafhankelijk persoon uitgeloot wordt. De winnaar dient wel aanwezig te zijn op het moment van de loting. Indien hij of zij niet aanwezig is, wordt volgens dezelfde procedure de lottrekking herhaald totdat een uitdeindelijke 'aanwezige' winnaar aangeduid kan worden. De winnaar zal de gepersonaliseerde reischeque onmiddellijk na de lottrekking ter plaatse ontvangen.

 

Art. 7: De reischeque

De reischeque t.w.v. € 400 kan t.e.m. 31 december 2025 ingeruild worden in B&B Casa Sarandy (VFT/MA/-17824) voor een verblijf in gastenkamer Chouffe, gastenkamer Andalouse of Casita Mayo. De waarde wordt op het moment van de boeking verrekend volgens de vermelde prijzen/nacht op www.casasarandy.com excl. eventuele bijgeboekte excursies, vervoer, maaltijden of verbruikte dranken in de honesty bar (bijv. bij arrangementen Peregrino, Sendero, Aventura en Buen Provecho).

De reischeque is persoonlijk en kan enkel gebruikt worden door de persoon/personen, die op reischeque als 'ontvanger(s)' vermeld staan. Hij wordt niet omgeruild in geld wanneer de totale huurprijs lager zou liggen dan € 400.

 

Art. 8: Fraude en misbruik

B&B Casa Sarandy en Droeven Badmoesj vér '25 houden toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers, die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van deelname. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Art. 9: Contact

De deelnemer kan met vragen en opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via badmoesjver25@gmail.com.

 

Art. 10: Geschillen

De organistor en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen.

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd geef je aan akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.